top of page

Relatie consult 

Binnen een gezonde relatie is het een kwestie van geven en nemen en is er respect voor elkaar. Wanneer het echter niet loopt zoals je graag zou willen, de verwachtingen anders liggen of wanneer er sprake is van onbegrip en frustratie, spelen oude patronen meestal een rol; patronen die je ooit hebt ingezet uit zelfbescherming. Vaak zijn deze patronen te herleiden uit je gezin van herkomst.

 

Omdat je partner uit een ander systeem (gezin) komt, hebben jullie op sommige vlakken of in bepaalde situaties een andere benadering. We reageren dan vaak vanuit ons eigen perspectief, waardoor er binnen een relatie spanningen kunnen ontstaan en het lastig is te achterhalen waardoor dit komt. Systemisch gezien kunnen we allerlei lasten met ons meedragen die we onbewust op onze eigen partner projecteren. Deze projecties zorgen voor de nodige onrust en maken een liefdevolle communicatie onmogelijk. Uiteraard zorgt ook een gevoel van onveiligheid of wantrouwen voor een hele andere dynamiek binnen een relatie.

 

Wanneer je beiden het gevoel hebt dat je uit verbinding bent, dat je in een visuele cirkel terecht bent gekomen en dat praten niet meer helpt, dan kun je overwegen om je relatie eens vanuit een andere invalshoek te gaan benaderen. Vanuit een systemisch perspectief zie je hoe jij je verhoudt tot de ander, tot bepaalde thema’s en tot situaties binnen jullie relatie.

 

Werkwijze:

 

We beginnen met een driegesprek waarbij de relatie en jullie hulpvraag in beeld worden gebracht door middel van een opstelling. Daarna kunnen jullie ervoor kiezen om ieder afzonderlijk aan je eigen thema's te gaan werken, om zo uiteindelijk weer vanuit je eigen kracht en met nieuwe inzichten de relatie aan te gaan.

 

De kosten voor een relatieconsult bedragen € 145,- 

 

 

bottom of page